تیم سنجش اطلاعات معماری BIM

مدل سازی اطلاعات ساختمان این امکان را فراهم نموده است تا کارفرما، پیمانکاران و طراحان در هر مرحله ای از تخریب، طراحی و اجرا بتوانند با استفاده از مدل سازی در دسترس اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کنند. با استفاده از فناوری BIM یک ساخته را قبل از اینکه به صورت فیزیکی ساخته شود، به صورت دیجیتال و مجازی می‌سازیم. در این روش اضافه بر اینکه از مراحل، مشخصات و فعالیت ها امکان تهیه نقشه و حتی مدل سه بعدی وجود دارد به راحتی می توان مدل سه بعدی دیجیتال از ویژگی های فیزیکی و عملکرد یک ساختمان در مراحل و بخش های گوناگون ارایه داد. نکته مهم در این روش ذخیره اطلاعات مهم کل فرآیند ساخت با تمام اجزا آن می باشد. نتیجه یکپارچه سازی اطلاعات افزایش هماهنگی، کاهش زمان اجرا پروژه، کاهش ضایعات و اشتباهات اجرایی، پرهیز از دوباره کاری، کاهش هزینه ها و بهبود قابل توجه کیفیت کار خروجی می باشد. این یکپارچه سازی اطلاعات امکان برآورد دقیق هزینه، زمان و حجم عملیات را به خوبی فراهم آورده است.