خدمات مشاوره و نظارت

سالها تجربه فعالیت در زمینه های گوناگون بخش ساختمان توسط “آتلیه معماری رازی گر” تجارب ارزشمندی را برای این مجموعه به ارمغان آورده است. از همین روی این مجموعه آمادگی دارد در پروژه ها و زمینه های گوناگون اقدام به ارایه خدمات مشاوره ای نماید. بدیهی است ارایه مشاوره و راهنمای صحیح قبل از هر گونه تصمیم گیری، برآرود حجم کار و هزینه های آن در مراحل گوناگون، آشنایی با متریال موجود و دسترس در بازار، و اشراف کافی به نحوه اجرا، نه تنها صرفه جویی های مالی بسیار را برای کارفرما همراه دارد، بلکه کیفیت محصول خروجی به طرز قابل ملاحظه ای بهبود می دهد. این روش پیمانکار یا شخص، بابت مدیریت پروژه درصدی از هزینه های انجام شده را دریافت می دارد . این هزینه ها معمولاً شامل هزینه تهیه موارد قرارداد و هزینه اجرا می باشد ولی قبل ازهزینه های صورت گرفته باید توافق طرفین درنظر گرفته شود ، این پیمان به سود طرفین می باشد چون کارفرما هیچ بالاسری به پیمانکار پرداخت نمی کند و فقط هزینه موارد لازم در قرارداد ، مدیریت طرح، نیروی انسانی و ماشین آلات را پرداخت می نماید، بنابراین در هزینه پیمان صرفه جویی می شود. از طرفی دیگر پیمانکار هزینه ای بابت اجرا پرداخت نمی کند و تعهدات را بر عهده نمی گیرد و فقط به خاطر تخصص در مدیریت سودی به صورت درصدی از کل هزینه ها دریافت می دارد.سرعت و کیفیت ساخت پروژه در این روش نسبت به دیگر روش ها بالاتر است.

خدمات مشاوره و نظارت

یکی دیگر از پارامترهای مهم در اجرای ساختمان، نظارت بر اجرا بصورت مستمر و دقیق بر کلیه آیتم های اجرایی می باشد. نظارت بر عملیات اجرایی ساختمانی تأثیر زیادی بر پیشرفت روزانه پروژه‌های ساختمانی دارد و این امکان را برای کارفرمایان محیا می سازد تا مشکلات و مسائل احتمالی را زودتر شناسایی و اقدامات لازم برای برطرف نمودن آن‌ها را انجام دهند. با توجه به حجم بالای عملیات ساختمان ور تداخل بخش های گوناگون با هم و تاثیر گذاری و تاثیر پذیری آنها از یکدیگر، حضور یک دستگاه نظارت باتجربه از نظر اجرایی در پروژه الزامی می باشد. در برخی از موارد به دلایل گوناگون که ذیلا به طور خلاصه به آن اشاره می گردد، استفاده از دستگاه نظارت برای کارفرما ضروری می باشد:

فرد مجری، تخصص جامع و کافی را در اجرا و نظارت بر آیتم های اجرایی نیروها و پیمانکاران ندارد و نیاز به استفاده از تجربیات مکمل به صورت پاره وقت در کنار خود در موارد خاص را دارد. فرد سرمایه گذار برای ساخت (کارفرما) اطمینان کافی از پیمانکار در رابطه با دقت اجرایی و نظارت بر عملکرد نیروها را ندارد و حضور و نظارت فرد دیگری را به منظور افزایش کیفیت انجام آیتم های اجرایی، جلوگیری از انجام دوباره کاری ها و تخریب ها، کاهش هزینه ها، تجربه کافی در زمینه مسائل خاص مهندسی لازم می داند. درصورت اجرای قرارداد مدیریت پیمان فی مابین پیمانکار و کارفرما، کارفرما قصد کنترل آیتم های اجرایی، صحت صورت وضعیت هزینه ها و نظارت دقیق روی عملکرد پیمانکار را دارد. باتوجه به تجربیات سرمایه گذار در زمینه کارهای ساختمانی، قصد دارد که خود به طور مستقیم با پیمانکاران جزء وارد قرارداد شود و انجام عملیات ساختمانی را به صورت کلی به یک پیمانکار نسپارد. لذا در این بخش نیاز دارد که از تجربیات یک مهندس مجری برای هماهنگی بین پیمانکاران و همچنین یک مهندس ناظر به منظور مسائل فنی و تخصصی مرتبط با آن رشته استفاده نماید. در چنین مواردی بهره گیری از خدمات نظارت و مشاوره “آتلیه معماری رازی گر” به شکل حضوری و غیرحضوری به صورت پاره وقت (روزانه، هفتگی، ماهیانه) بسته به درخواست کارفرما می تواند مد نظر قرار بگیرد.