HVAC

گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع و یا به اصطلاح خلاصه”ایچ واک” در بر گیرنده فناوری های مربوط به ایجاد آسایش از طریق تهویه و ایجاد شرایط دمای مطبوع برای محیط داخلی ساختمان است.امروزه سیستم های تهویه مطبوع با صرف انرژی به مراتب کمتر، بازده بالاتر، دوام و طول عمر بیشتری در دسترس هستند که در مقایسه با سیستم های سرمایش تبخیری مستقیم و غیر مستقیم و یا دستگاه های مبتنی بر گرمایش مرکزی و رادیاتور پره ای از شاخص های فنی برتر و سهولت بهره برداری بالاتری برخوردار هستند. سیرکولاسیون آنها بهبود یافته، تلفات دما و انرژی آنها در حین انتقال بسیار پایین بوده و چرخش گرمایش و سرمایش بهتری را در محیط های داخلی امکان پذیر می سازند و با سیستم های کنترل مرکزی (BMS) ، حسگرها و ترموستات ها به سهولت متصل و مرتبط می شوند. در زمان طراحی، بازسازی و نوسازی با توجه الزامات پروژه، امکانات و محدودیت ها می توان این سیستم ها را مد نظر قرار داد. آتلیه معماری رازیگر تلاش دارد تا در طراحی خود از چنین سیستم ها و تاسیسات در راستای نیل به بیشینه آسایش کارفرما محترم بهره برداری نماید.